Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 10.12.2018

Vítejte na stránkách Obecní knihovny Skořenice

Knihovna je otevřena každou středu od 15.00 do 17.00 hodin

 

knihovnice: Věra Příhodová

 

V naší knihovně máme 2078 svazků a evidujeme 19 čtenářů. Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo celkem 79 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 278.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2017 byly knihovně zapůjčeny 3 knižní  soubory s počtem 155 svazků nových knih.