Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 23.4.2019

Vítejte na stránkách Obecní knihovny Skořenice

 

Knihovna je otevřena každou středu od 15.00 do 17.00 hodin

 

knihovnice: Věra Příhodová

 

V naší knihovně máme 1745 svazků a evidujeme 20 čtenářů. Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo celkem 146 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 475.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2018 byly knihovně zapůjčeny 3 knižní  soubory s počtem 189 svazků nových knih.