Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 2.1.2018

Vítejte na stránkách Obecní knihovny Skořenice

Knihovna je otevřena každou středu od 15 .do 18hodin

knihovnice: Věra Příhodová

V naší knihovně máme 3031 svazků a evidujeme k datu 22.3.2017 11 čtenářů. Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo celkem 217 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 1148.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2016 bylo knihovně zapůjčeno 5 knižních  souborů v počtu 297 svazků nových knih.