Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 20.1.2020

Vítejte na stránkách Obecní knihovny Skořenice

 

Knihovna je otevřena každou středu od 15.00 do 17.00 hodin

 

knihovnice: Věra Příhodová

 

V naší knihovně máme 1574 svazků a evidujeme 15 čtenářů. Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo celkem 117 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 382.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2019 bylo knihovně zapůjčeno 5 knižních  souborů s počtem 297 svazků nových knih.